การละเล่นในเทศกาล
นอกจากมีมหรสพเช่นงิ้วฉลองแล้ว ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ยังมีการละเล่นที่ชาวบ้านเล่นกันเองหลายอย่าง ที่ถือว่าเป็นการละเล่นประจำเทศกาลคือ "กัดจิ้งหรีด" การแข่งกัดจิ้งหรีดเป็นกีฬาเก่าแก่ของจีน ได้รับความนิยมจากชนทุกชั้น แม้ในวังก็แข่งขันกันจริงจังมาก การเลี้ยงจิ้งหรีดก็พิถีพิถันให้กินอาหารชั้นดี เช่น เกาลัด ฤดูสารทเป็นช่วงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การกัดจิ้งหรีดจึงเป็นการเล่นสนุกของทั้งเด็กและผู้ใหญ่
จีนเป็นประเทศใหญ่ ในแต่ละถิ่นมีการละเล่นในเทศกาลจงชิวต่างกันไป คนจีนแคะอำเภอเหมยเสี้ยน มณฑลกวางตุ้ง นิยมร้อง "ซานเกอ" คือเพลงปฏิพากย์ในเทศกาลนี้ คนจีนฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วนิยมเล่น "เข้าผี" หรือ "ทรงผี" อย่างการเล่นแม่ศรี หรือผีถ้วยแก้ว ผีที่เข้ามีหลายชนิด เช่น ผีตะเกียบ ไม้คาน เก้าอี้ ตะกร้า ที่นิยมมากคือผีตะกร้า มณฑลอานฮุยมีการแห่มังกรไฟ โดยเอาฟางมาผูกเป็นรูปมังกรยาวสิบกว่าจ้าง (ราว ๑๐๐ กว่าฟุต) มีหัว หาง เล็บครบ แล้วใช้ไม้ไผ่ค้ำเดินแห่ไปในหมู่บ้าน ถึงหน้าบ้านใครเจ้าของบ้านต้องจุดธูปปักที่ตัวมังกร ๑ ดอก แล้วตีกลองม้าล่อ จุดประทัด กว่าจะรอบหมู่บ้าน มังกรฟางก็กลายเป็นมังกรเกล็ดไฟ เสร็จแล้วอัญเชิญมังกรไปลงแม่น้ำ จุดประทัดส่ง
ที่มา : จิตรา ก่อนันทเกียรติ.2540,108

เอกสารอ้างอิง

จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2540. ตึ่งหนั่งเกี้ย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: แพรว

ที่มาของวันไหว้พระจันทร์และขนมไหว้พระจันทร. http://th.kapook.com/ (เข้าถึง 4 มีนาคม 2551)
ประเพณีธรรมเนียมจีน : พิธีแต่งงาน เทศกาลตรุษจีน วันสารทจีน วันเช็งเม้ง เทศกาลกินเจ งานทิ้งกระจาด พิธีงานศพจีน ความเชื่อโชค ลาง. 2543. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น

ผู้จัดการออนไลน์. 22550. เกร็ดตำนานวันไหว้พระจันทร.์ http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9490000124585

(เข้าถึง 25 กุมภาพันธ์ 2551)
ศศิธร อรุณเลิศพิทักษ์. 2550. ตำนานและประเพณี วันไหว้พระจันทร์. http://travel.sanook.com/bangkok/bangkok_0

6735.php(เข้าถึง 28 กุมภาพันธ์ 2551)

ไหว้พระจันทร์ วันไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์ ภาษาจีนเรียกวันไหว้พระจันทร์ว่า "จงชิว" http://www.zabzaa.com/event/zhongqiujie.htm(เข้าถึง 3 มีนาคม 2551)

 
PREVIOUS