วิธีการดูเพศของนกกรงหัวจุก

2.ใช้ทฤษฎี วิธีการดูแบบเซียนชาวบ้านนกเพศผู้-นกเพศเมียมีขนขึ้นที่ตัวต่างกัน

หมายถึงนกที่มีขนขึ้นปกคลุมเต็มตัวแล้ว มีจุดบริเวณการดูอีกอย่างหนึ่ง

สามารถบอกได้ว่านกนั้นเป็นนกผู้หรือนกเมีย นกเพศผู้จะมีขนขึ้นปกคลุมที่

หน้าอกดกหนาแน่นทึบขนอุยที่หน้าอกสีดำ นกเพศเมียจะมีขนขึ้นที่หน้าอกน้อย

หรือมีขนขึ้นห่างๆ มองเห็นผิวภายนอกเนียนละเอียดเกลี้ยงเกลา กินเนื้อที่กว้าง

ลักษณะขนนกตัวเมียภายในจะขึ้นบางๆ ห่างๆ ขนนกตัวผู้จะขึ้นดกหนาแน่นทึบ

(สงกรานต์ ศิลลามะ, 2542 : 16-17)